Višnjica Restorani d.o.o.

...


Ugledna srpska Kompanija za ugostiteljstvo i turizam “Višnjica” lider je u kvalitetu
ugostiteljske ponude.


Sa elementima prefinjenog ukusa i mašte, generacije kulinara i ugostitelja
decenijama su stvarale imidž.


Kompanija je organizovana kao akcionarsko društvo sa privatnim kapitalom.
Spada u velika preduzeća grada i Republike i u stalnom je procesu unapređenja
kvaliteta i kulture usluga.


Nosilac je svih poznatih gradskih, republičkih i inostranih nagrada,
priznanja i odlikovanja za doprinos razvoju ugostiteljske privrede, razvoj I
standradizaciju kvaliteta usluga, obuku i profesionalizaciju svojih kadrova.


Predstavljamo vam neke od 26 poslovnih objekata iz našeg sklopa.